Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed
Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed

The AF UBCAP planned to insulate 1 school and 4 kindergartens located in the central and ger districts of Ulaanbaatar in 2022, within the framework of the activity "Energy efficiency measures in selected public schools and kindergartens". As part of

Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө
Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Нийслэл хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь хүртэл бууруулах, агаарын чанарын хяналтыг сайжруулах зорилгын хүрээнд Монгoл Улсын Засгийн газар болон НЗДТГ-ын зүгээс шат дараалалтай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнийг нэг нь Дэлхийн банкны санх

“Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо
“Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо

Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн, Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргалын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах мэдээлэл, заавар зөвлөгөө өгөх сургалт, сем

Дэлхийн банкны Захирлуудын зөвлөлийн айлчлал
Дэлхийн банкны Захирлуудын зөвлөлийн айлчлал

Төлөөлөгчид айлчлалын үеэр Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, төр засгийн бодлого, Дэлхийн банкны бүлгийн Монгол Улсад явуулж буй үйл ажиллагаа, тэр дундаа төр засгийн албан хүмүүстэй уулзах, Дэлхийн банкны с

УБЦАНСТ-ийн нээлтийн арга хэмжээ
УБЦАНСТ-ийн нээлтийн арга хэмжээ

УБЦАНСТ-ийн НЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ болох гэж байгаа тул ИРГЭД та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд #ДУЛААЛГА #ХАЛААЛТЫН ЦОГЦ шийдэл хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, мөн төслийн үзүүлэн гэр, байшинтай танилцах боломжтой