Төсөл

Төсөл > Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл

Амины орон сууцны стандарт

Халаалтын систем

Олон жилийн ажиглалтаар өрхийн жилийн орлогын 30 орчим хувь нь дулааны хэрэглээг хангахад зориулагддаг нь нотлогдсон. Монгол орны эрс тэс уур амьсгал, гэрийн зуухны хийц боловсронгуй бус байдал, сууцны барилга дулаалга муутай байгаа нь ийм өндөр зардал гаргахад хүргэж байгаа юм.

“110 айлын зуухыг онцлог байдлаар нь ангилж үзэхэд 18 төрөл болж байгаа бөгөөд ханан пийшинтэй ердийн зуух 40%; усан халаалтын системтэй зуух 9%; ердийн зуух 10%; ханан пийшин, усан халаалтын хосолмол системтэй зуух 11%-ийг тус тус эзэлж байна.”

Тэдгээр нь техникийн үзүүлэлтээр сайн биш, түлшийг дутуу шатаадаг, хүрээлэн буй орчныг бохирдуулдаг зэрэг олон дутагдалтай.