Халаалт, дулаалгын цогц хөтөлбөр

01. Аль сууцанд амьдардаг вэ?

А) Гэр
Б) Байшин

02. Та аль дүүрэгт оршин суудаг вэ?

03. Та хэддүгээр хороонд оршин суудаг вэ?

04. Хэдэн м2 сууцтай вэ?

05. Монсардтай эсэх?

А) Монсардтай эсвэл 2 давхар
Б) Монсардгүй бөгөөд 1 давхар

06. Дээврийн хэлбэр?

А) Хавтгай
Б) Гурвалжин

07. Байшин суурьтай эсэх?

А) Байшин суурьтай
Б) Байшин суурьгүй

08. Хөрсний төлөв?

А) Устай эсвэл намагтай
Б) Хадан эсвэл энгийн

Таны овог нэр:

Гэрийн хаяг:

Утас:

Талбайн хэмжээ: