Хүний нөөцийн ажилтан шалгаруулж авна

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

• Хүний нөөцийн орон тоо, Хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж ур чадвартай горилогчдын байнгын санг бүрдүүлэх

• Сонгон шалгаруулалтын оновчтой арга хэрэгслээр тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан ажилтныг богино хугацаанд сонгон шалгаруулах

• Тушаал шийдвэр, дүрэм журам, ажлын байрны тодорхойлолт, баримт бичиг боловсруулах , батлуулах, шийдвэрлэх

• Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж , хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах

. Удирдан зохион байгуулах чадвартай, Зөв зохион байгуулж төлөвлөлт гүйцэтгэл сайн.

. ТӨСӨЛ удирдан явуулах чадвартай байх.

Майл хаягаар анкет явуулах.