• Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed
  Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed
  Дэлгэрэнгүй ...
 • Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө
  Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө
  Дэлгэрэнгүй ...
 • “Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо
  “Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо
  Дэлгэрэнгүй ...
Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed
Insulation and retrofitting for Kindergarten No.208 is completed

The AF UBCAP planned to insulate 1 school and 4 kindergartens located in the central and ger districts of Ulaanbaatar in 2022, within the framework of the activity "Energy efficiency measures in selec

Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө
Нийслэлийн Mэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторид тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Нийслэл хотын агаарын бохирдлыг 80 хувь хүртэл бууруулах, агаарын чанарын хяналтыг сайжруулах зорилгын хүрээнд Монгoл Улсын Засгийн газар болон НЗДТГ-ын зүгээс шат дараалалтай арга хэмжээнүүдийг авч х

“Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо
“Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн анхны танилцуулга боллоо

Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн, Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргалын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл

"Insulation Campaign-6"
Report

Insulation Campaign - 6

Insulation Campaign

“Insulation Campaign-6” aims to decrease solid fuel consumption by reducing heat losses of ger area homes and enabling ger district household access to ETS heaters.

The campaign, which has been held since 2016, is planned to continue in 2022, covering 80-100 households with approved funding. According to a study, households who have participated “Insulation Campaign” and reduced their home’s heat loss have managed to reduce the use of solid fuels by 50%.

Within the framework of the campaign, the project provides 70 percent subsidy for the insulation cost of households.

Reports for 2005-2022

Annual reports

Browse all publications highlighting AF UBCAP's work

Browse all reports...
Annual Report 2013
Browse Report

Annual Report 2013

Annual Report 2021
Browse Report

Annual Report 2021

Annual Report 2020
Browse Report

Annual Report 2020

Annual Report 2019
Browse Report

Annual Report 2019

Annual Report 2018
Browse Report

Annual Report 2018

Annual Report 2017
Browse Report

Annual Report 2017

Annual Report 2016
Browse Report

Annual Report 2016